De Universiteit van Amsterdam is nog altijd druk bezig met een onderzoek naar effectiviteit van Dutch Cell Dogs op gedetineerden en jeugdigen. Dit onderzoek wordt geleid door Hanne Duindam.

Van 2017 t/m 2019 is er data verzameld uit ingevulde vragenlijsten, cortisolmetingen en hartslagmetingen. In het tweede deel van dit jaar zal de focus liggen op het verwerken van de verzamelde data.

Meer weten over dit onderzoek?