Binnen ons unieke trainingsprogramma, brengen wij asielhonden en o.a. gedetineerden samen op weg naar een betere toekomst

Deelnemers

Tot de deelnemers van het programma behoren: gedetineerden, jeugdigen, cliënten en patiënten. Deelnemers van het Dutch Cell Dogs programma melden zich aan op eigen initiatief. Middels een motivatiebrief wordt door de instelling bepaald wie deel gaat nemen. Door twee instructeurs per locatie worden de lessen in goede banen geleid. Deze instructeurs zijn door Dutch Cell Dogs intensief opgeleid. Tijdens de trajecten zijn tijdelijk alle machtsverschillen opgeheven: instructeur, trainer en begeleider werken op gelijk niveau samen. Die onderlinge verhouding en de positieve benadering die het programma van Dutch Cell Dogs eigen is, opent bij veel betrokkenen de ogen.

Instellingen

Momenteel werken wij binnen reguliere Penitentiaire Inrichtingen, Jeugdinrichtingen, Forensische Psychiatrische Klinieken en verslavingsklinieken. Wil je weten of we ook bij jou in de instelling iets kunnen betekenen? Stuur gerust een e-mail naar betty@dutchcelldogs.nl.

Asielen

Een voorwaarde voor een asiel waarmee wordt gewerkt, is dat het zich op niet meer dan een uur rijden van desbetreffende instelling bevindt. Net als bij de gedetineerden geldt dat alle honden – ongeacht hun voorgeschiedenis – welkom zijn bij Dutch Cell Dogs. Alleen honden die vanwege hun gedrag een gevaar opleveren voor de deelnemers worden uitgesloten van het programma. In de praktijk komt dit maar zelden voor. Met de asielen wordt een selectie gemaakt van honden die het meest gebaat zijn bij het trainingsprogramma en die fit genoeg zijn om het traject te volgen.  De honden die worden voordragen moeten na de training -wederom net als hun trainers- ook daadwerkelijk veilig teruggeplaatst kunnen worden in de maatschappij. Wil je weten of wij voor het asiel waar jij werkt iets kunnen betekenen, stuur dan een e-mail naar betty@dutchcelldogs.nl.