Gedurende de training wordt door de gedetineerden een dagboek bijgehouden. Zij beschrijven hierin hoe de training verloopt en wat voor band gedetineerde en hond met elkaar opbouwen.

Dagboekfragmenten