Groepsbegeleider Frans deelt zijn ervaring over het Dutch Cell Dogs programma

Ervaring Dutch Cell Dogs|thumbnail_ervaring_frans

Groepsbegeleider Frans deelt zijn ervaring over het Dutch Cell Dogs programma

Een tijd geleden communiceerden we naar enkele vaste groepsbegeleiders dat we op zoek waren naar verhalen, ervaringen en hún kijk op het Dutch Cell Dogs programma.

We vinden het fantastisch dat we hierop enkele enthousiaste reacties kregen en deze ook mogen delen. Want het werpt alweer een ándere blik op datgene wat we doen en het maakt nog maar eens duidelijk dat iedereen, elke partij, onmisbaar is in de missie die we uitdragen: sámen op weg naar een betere toekomst!

In dit artikel schrijft Frans van Loon, Senior Pedagogisch medewerker bij JJI Den Hey-Acker, zijn ervaring neer. Bedankt hiervoor, Frans!

“Het enthousiasme waarmee de medewerk(st)ers van Dutch Cell Dogs de trainingen geven werkt aanstekelijk. Niet alleen bij mij als tussenpersoon, maar ook bij de jongeren die de honden trainen.

Over het algemeen zijn de jongeren die aan de trainingen meedoen of hebben meegedaan erg enthousiast. Ze zijn erg tevreden over de wijze van bejegening en de manier waarop de trainingen gegeven worden. Er zijn jongeren die zelfs al meerdere malen aan de trainingen hebben deelgenomen.

Na de training wordt er door de jongeren van de desbetreffende groepen vaak gesproken over hoe goed de honden het die dag gedaan hebben. “Die van mij kent de zit al heel goed; Die van mij gaat al met alle vier de poten in het kratje zitten”.

Niet alleen bij de honden zie je positieve veranderingen, ook bij de jongeren zijn er positieve veranderingen waar te nemen: een jongere met smetvrees die na drie trainingen de poep van zijn hond opruimt, of een jongere die zijn eigen gedrag terugziet in het gedrag van de hond…  Dit zijn misschien kleine stapjes, maar ze zijn oh zo belangrijk.

Vaak wordt de vraag gesteld: ”Wanneer komen de hondjes weer, kan ik mij al opgeven voor de volgende training”. Uit het voorgaande blijkt dat jongeren uitkijken naar de trainingen van de Dutch Cell Dogs.

Ja… Dutch Cell Dogs “leeft “ binnen de inrichting!”

Hartelijke groeten,

Frans