Onderzoek Universiteit van Amsterdam
Dutch Cell Dogs, Universiteit van Amsterdam

Onderzoek Universiteit van Amsterdam

Onderzoek toont aan dat de mens-hond relatie in het algemeen een positieve invloed kan hebben op het welzijn van mensen, onder andere door stress te verminderen. In de Verenigde Staten zijn ook diverse onderzoeken gedaan naar de effecten van de mens-hond relatie binnen PAP’s (Prison based Animal Programs). De resultaten van de voordelen van de mens-hond interactie en PAP’s lijken veelbelovend, maar de bevindingen van deze onderzoeken moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Veel gepubliceerde evaluaties van PAP’s omvatten een kleine steekproefomvang zonder controlegroep en hebben methodologische beperkingen.

Het huidige onderzoek naar Dutch Cell Dogs pakt het anders aan! Voor zover bekend is dit onderzoek de eerste ter wereld die een PAP op een gecontroleerde manier evalueert, gebruik maakt van een grote steekproefomvang én van diverse meet-methoden (zoals vragenlijsten, hartslagmetingen, en computer taakjes!)

Onderzoeksvragen Dutch Cell Dogs interventie
In hoeverre is er verband tussen deelname aan Dutch Cell Dogs en een toename in het welzijn van gedetineerden?

  • Nemen gedragsproblemen af van deelnemers aan Dutch Cell Dogs?
  • Is er een toename in bepaalde psychosociale aspecten, zoals zelfvertrouwen, empathie en sociaal gedrag?
  • Voelen deelnemers zich minder gestrest?
  • Zitten deelnemers lekkerder in hun vel? Voelen ze zich minder angstig en depressief?
  • Hebben zij meer succes in hun (behandel)traject?

Uitdagingen en verwachtingen
Onderzoek verrichten binnen instellingen wordt over het algemeen gezien als een uitdaging; gedetineerden vertrekken of worden overgeplaatst, door hoog personeelsverloop en werkdruk is personeel ook niet altijd voldoende gemotiveerd tot medewerking aan het onderzoek. Daarnaast zijn gedetineerden niet altijd gemotiveerd om deel te nemen aan onderzoek, omdat vaker aan ze wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek. Hanne Duindam is deze uitdaging aangegaan en is een aantal jaar geleden gestart met dit onderzoek. Samen met hulp van studenten doet zij vanuit de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de effectiviteit van het Dutch Cell Dogs programma. Dit doet zij door deelnemers die de training hebben gevolgd te vergelijken met deelnemers die niet mee hebben gedaan maar wel in dezelfde instelling verblijven.

Het onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de vraag naar nieuwe innovatieve methoden en interventies die een positief effect hebben op het psychosociaal functioneren, het probleemgedrag en de behandelingsresultaten van de gedetineerden. Effectieve interventies zijn van belang, omdat tussen de 20-59% opnieuw de fout in gaat binnen 2 jaar na afloop van de hechtenis.

Het Dutch Cell Dogs onderzoek biedt de unieke kans om een PAP te onderzoeken binnen gevangenissen en instellingen in Nederland. Als het bewezen effectief is, kan het een innovatieve manier zijn om zowel de asielhonden, de gedetineerden, maar ook de samenleving als geheel positief te beïnvloeden.

 

  • Nederland kent 8500 gedetineerden verdeeld over 30 instellingen in Nederland.
  • Tientallen studenten hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het onderzoek. Momenteel bestaat het team uit Hanne en 9 andere onderzoekers.  
  • Het onderzoek naar de effectiviteit van het Dutch Cell dogs programma loopt al even en er wordt verwacht binnen een jaar de data verzameling af te ronden. De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht in 2020.
  • In de afgelopen jaren zijn Hanne en haar team bij 30 Dutch Cell Dogs trainingen betrokken geweest in 12 verschillende instellingen en gevangenissen in Nederland.

Geef asielhonden een tweede kans.

Geef asielhonden een tweede kans