Wat maakt periodiek schenken aantrekkelijk?

U wilt graag asielhonden en hun trainers helpen. Fantastisch vinden wij dat! Want zonder de hulp van mensen zoals u kunnen de trainingen niet door blijven gaan. U kunt helpen door periodiek een gift te doen. Maar wat maakt periodiek schenken nu voor u aantrekkelijk?

Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) welke schriftelijk is vastgelegd. Dit kan in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar. Tenminste 1x per jaar moet er een vast bedrag uitgekeerd worden. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen of in één keer het jaarbedrag voldoet.

Het grote voordeel voor jou is dat je gift volledig aftrekbaar is van jouw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terug ontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Het belastingvoordeel is afhankelijk van jouw inkomen, het inkomen van jouw fiscale partner en de leeftijd van jullie beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.

Wilt u uw schenking direct in orde maken. Op de website van De Belastingdienst kunt u een Schenkingsformulier downloaden

Wij vragen u het formulier na invullen toe te sturen naar:

Stichting Dutch Cell Dogs
o.v.v. periodiek schenken
Waterlaat 31
5571 MZ Bergeijk

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Betty Buijtels via 0497 – 550 267

Download schenkingsformulier