Begeleider Matty vertelt over het nieuwe werkboek, een mooie doorontwikkeling

Begeleider Matty vertelt over het nieuwe werkboek, een mooie doorontwikkeling

Uit het onderzoek van de UvA, waarin onderzocht werd in welke mate de Dutch Cell Dogs training impact had op het welzijn en functioneren van de deelnemers, kwam onder andere naar voren dat de relatie tussen gedetineerde en begeleider verbeterd zou kunnen worden. In samenwerking met De Woenselse Poort en Yara Beckers, studente Social Work aan Avans University of Applied Sciences, ging Dutch Cell Dogs proactief met dit advies aan de slag.

Als afstudeerproject besloot Yara een persoonlijk werkboek te ontwikkelen waarin cliënten die meedoen aan het programma al hun ervaringen kunnen bijhouden.

Het streven is onder meer dat het nieuwe werkboek een toegankelijk middel voor cliënt en behandelaar is om gezamenlijk doelen op te stellen en de ontwikkelingen inzichtelijk te maken.

Voordelen werkboek

Matty Timmermans, vaste begeleider binnen de forensisch psychiatrische kliniek, vertelt kort over de voordelen van dit werkboek en waarom ook ándere inrichtingen hier baat bij kunnen hebben:

“Dieren doen iets met mensen, dát is zeker! Als ik bij een training sta te kijken, zie ik mensen groeien gedurende de weken dat ze bezig zijn. Maar wat is groeien eigenlijk? Ziet en merkt de deelnemer dat ook? En zo ja; hoe houdt hij dat dan vast als het traject met Dutch Cell Dogs is afgesloten?

Ooit kon men zich simpelweg “gewoon” aanmelden om deel te nemen aan het trainingsprogramma. Maar intussen is de reden van deelname gebaseerd op een gemotiveerde aanmelding door de behandelaar én een individuele motivatie van de deelnemer. Kortom: beiden willen iets bereiken via deelname aan de training van Dutch Cell Dogs.

Persoonlijk werkboek

Cliënten die nu meedoen aan het programma van Dutch Cell Dogs, kunnen voortaan al hun ervaringen bijhouden in een persoonlijk werkboek. Ze leren stil te staan bij hun persoonlijke ontwikkeling en emoties.

Thema’s als verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, hechten en afscheid nemen van de hond, komen terug. Het boekje biedt de kans om te reflecteren én het is een blijvende herinnering aan hun hond. Want in tegenstelling tot het trainingsdagboek, blijven zij de eigenaar van dit werkboek en kunnen ze er foto’s van zichzelf met hun hond in plakken.

Het boek blijft zo een persoonlijk naslagwerkje over de periode waarin een dier iets met iemand gedaan heeft. Wat hij kan delen met een ander en zo een eigen inkijk geeft op weg naar herstel.

Het is een mooie doorontwikkeling in samenwerking met Dutch Cell Dogs. Sinds 2015 komen zij binnen met honden die getraind worden door onze cliënten. Een uniek programma…”

Wij willen Yara en Matty enorm bedanken voor de fijne samenwerking en houden jullie in de toekomst graag op de hoogte van de resultaten van dit werkboek!

Geef asielhonden een tweede kans.

Geef asielhonden een tweede kans