Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de hele website www.dutchcelldogs.nl. Alle informatie die door Stichting Dutch Cell Dogs op haar website wordt aangeboden, wordt zo nauwkeurig mogelijk gepubliceerd en gecontroleerd. Ondanks deze aandacht kan Stichting Dutch Cell Dogs niet garanderen dat de informatie altijd volledig, correct en actueel is. Om deze reden kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website. Ook aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid over mogelijke onjuistheden op de eigen website, of websites waar vanuit www.dutchcelldogs.nl naar wordt doorverwezen. Stichting Dutch Cell Dogs behoudt zich het recht om alle content op de website te allen tijde te kunnen verbeteren of wijzigen.

Eigendomsrechten Het getoonde tekst- en beeldmateriaal op www.dutchcelldogs.nl behoort tot de Stichting Dutch Cell Dogs. Het is toegestaan gebruik te maken van de informatie, zolang u deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Stichting Dutch Cell Dogs zelf. Een eventuele aanvraag hiervoor kunt u indienen via het contactformulier op de website.

Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stichting Dutch Cell Dogs op deze pagina.