In Memoriam David Ruberg

In Memoriam David Ruberg

In het leven komen soms mensen binnen die onze levens voorgoed veranderen. We zijn immens dankbaar dat David Ruberg zich bij de Dutch Cell Dogs-familie heeft aangesloten. We hadden het voorrecht om meerdere keren met hem te spreken, en zijn wijsheid en heldere taal waren een verademing.

Voor Dutch Cell Dogs was en is de steun van David en zijn vrouw Tara van onschatbare waarde. Tijdens financieel zware tijden stonden zij achter ons, geloofden in ons, en dat is iets wat we nauwelijks in woorden kunnen uitdrukken. We voelen ons zeer vereerd dat we David hebben mogen ontmoeten. Het toont aan dat David een groot hart had voor zijn medemens, de maatschappij en honden. Vooral de jeugd had een speciaal plekje in zijn hart.

Dankzij David en Tara zetten we ons werk voort, en David zal altijd in onze gedachten blijven, samen met de lieve Dallas. We wensen zijn vrouw Tara heel veel kracht en sterkte toe.

In life, there are people who come into our lives and change them forever. We are immensely grateful that David Ruberg became a part of the Dutch Cell Dogs family. We had the privilege of speaking with him on multiple occasions, and his wisdom and clear communication were truly refreshing.

For Dutch Cell Dogs, David’s support and the support of his wife Tara were of immeasurable value. During times of financial hardship, having people who stand by you and believe in your cause is incredibly powerful, and words cannot adequately express our gratitude. We are deeply honored to have met David. It reflects that David had a big heart for his fellow humans, society, and dogs. He held a special place in his heart for the youth.

Thanks to David and Tara, we will continue our work, and David will always remain in our thoughts, alongside the dear Dallas. We wish his wife Tara much strength and resilience.

Geef asielhonden een tweede kans.

Geef asielhonden een tweede kans