Testimonials

Jacqueline Roedema

Staffunctionaris Ketensamenwerking

DJI Samenwerkingsverband Noord-West
Binnen het gevangeniswezen vinden we het belangrijk dat gedetineerden zelf verantwoording dragen voor hun eigen verleden, heden en toekomst. Verantwoording dragen moet geleerd worden en is niet zo gemakkelijk als het op het eerste oog lijkt. Verantwoording dragen voor een hond, die in het asiel verblijft en getraind moet worden om terug te kunnen keren in een gezin is dan ook een grote opgave. Hoe mooi is het dan ook dat daar een beloning + een vette bonus tegenover staan. De onvoorwaardelijke aandacht en liefde van de hond voor de gedetineerde als beloning en het ongemerkt zelf ervaren wat positief gedrag voor invloed kan hebben op anderen (dieren en mensen) als vette bonus. Het feit dat je gedetineerden in staat stelt om verantwoording te dragen geeft aan dat je ze serieus neemt in hun leerproces en herstel. Dutch Cell Dogs biedt gedetineerden hiermee een geweldige kans tot persoonlijke groei en de asielhonden een basis voor een nieuwe toekomst.

Frans Douw

Vestigingsdirecteur PI Heerhugowaard Alkmaar

Een gevangenis, waar ook ter wereld is een gesloten, repressief systeem waarin sprake is van een extreem machtsverschil tussen personeel en gedetineerden. Gevangenisstraf is bedoeld als vergelding door middel van vrijheidsbeneming. Een gevangenis is daarnaast, onbedoeld, gevoelig voor negatieve tendensen. Een volwassen man die buiten verantwoordelijkheden kende, moet nu vragen om een rolletje closetpapier. En of hij mag bellen. In de bajes bestaat de sterke neiging om een personeelslid alleen maar als een uniform te zien, en een gedetineerde slechts als crimineel. Hij heeft slechte dingen gedaan, maar is daarom geen slechter mens dan wij zijn. Als iemand (levens) lang in een gevangenis zit, zoals in Zuyder Bos in Heerhugowaard dan loopt hij het risico te wennen aan het bajesleven en te vergeten hoe het ook al weer was om iets te betekenen voor anderen, zoals vrienden, familie, collega ‘s en buurtgenoten. het gevoel “medemens te zijn” te verliezen. Ik heb zelden gezien dat ik een programma zo bijdroeg aan de “humanisering” van het klimaat in de inrichting. Als directeur van Zuyder Bos, gevangenis voor langgestraften, zag ik dat het werken met honden zingeving betekende voor gedetineerden en personeel. Er gebeurt hier iets goeds, we doen iets voor de honden en de gezinnen waar ze geplaatst gaan worden. Maar ook: ik heb eindelijk weer een levend wezen waar ik voor kan zorgen, die me nodig heeft. Het werken de met honden de gedetineerden directe, vaak pijnlijke maar niet te ontkennen feed back op hun gedrag gaf. Waar ze dan direct iets mee moesten en dat ook deden, hetgeen positieve gevolgen voor hun gedrag in de inrichting en de manier waarop zij met problemen omgingen. Maar het personeel is enthousiast. Ze zien gedetineerde van een andere, meer positieve kant. Dat geeft ingangen om met gedetineerden in gesprek te gaan en kansen te zien om een bijdrage te leveren aan hun herstel en voorbereiding van terugkeer in de samenleving. Of, zoals bij een levenslang gestrafte: het draagt er aan bij dat iemand in staat is zijn lot te dragen.

Jack Wubben

Afd. Hfd. ISD PI Vught

Sinds jaar en dag werk ik in de PI Vught met verslaafde gedetineerden. Velen van hen hebben een laag zelfbeeld, zijn zorgmijder en hebben ook op het cognitieve vlak grote moeite om zich staande te houden. Pak daarbij hun verslaving en vaak laag IQ en het plaatje is compleet. Al deze gedetineerden hebben 2 dingen gemeen: ze houden van eten en de (meeste) van dieren. Hun liefde voor de kanarie op cel is ontelbare malen groter dan voor menig medemens. Ook de kanarie toont zijn liefde door, en dit in tegenstelling tot veel medemensen, niets te eisen of anderszins “te mauwen”. De training zoals aangeboden door Dutch Cell Dogs is misschien alleen daardoor al zo’n succes. Gedetineerden, vaak zelf al vanaf hun 4e onderwerp van training, kunnen hun talenten inzetten om een ander levend wezen (waar ze zoveel van houden) iets te leren. Dat ze hier vervolgens in slagen is vaak een van hun eerste positieve levenservaringen sinds jaren. Dat de training vervolgens verbeterd gedrag en minder terugval in het gebruik van (soft-)drugs bewerkstelligd is een bijkomend, maar niet minder groot, succes. Overigens is de voorwaarde van het succes ook gelegen in de wijze zoals de dames van Dutch Cell Dogs de training op en aanpakken. Uit de motiverende wijze van trainen blijkt dat zij niet alleen dieren maar ook mensen uitstekend kunnen begeleiden.

Henk van Beest

Eigenaar Dutch Cell Dog

We hebben al 5 honden eerder gehad en ik moet eerlijk zeggen dat deze hond het meest gehoorzaam en aanhankelijk is van alle honden die we gehad hebben.

Wesley

Inrichtingswerker PI Zuyder Bos

Werken met gedetineerden is voor mij werken met personen wiens normen en waarden vaak verschillen met de waarden en normen van de maatschappij. Personen die veelal een stoornis hebben en/of verslaafd zijn of zijn geweest. Mijn ervaring is dat de gedetineerden weinig tot geen extra motivatie nodig hebben gehad om aan het programma van Dutch Cell Dogs mee te doen. Mijn mening is dan ook dat de training van Dutch Cell Dogs op dit moment de enige training binnen het gevangeniswezen is, waaraan gedetineerden vanuit eigen motivatie aan deelnemen en daarom ook 100% inzet tonen. Spelende wijs leren de gedetineerden sociaal gedrag aan en tonen inzet om aan hun persoonlijke leerdoelen te werken. De beloning hiervoor is een tevreden hond die met vernieuwde vaardigheden een betere kans maakt om terug geplaatst te worden in een gezin. Zo zouden we kunnen stellen dat het doel van de gedetineerden en de asiel honden veel gelijkenissen kent. De positieve gevoelens die de gedetineerden over hielden aan de training van Dutch Cell Dogs heeft effect gehad op hun verdere verblijf op onze leef afdelingen. Op de afdeling ontstond een open communicatie tussen de gedetineerden en het personeel. De verbeterde sfeer heeft daarom bijgedragen aan een humane detentie waar een stap gezet is naar een verbeterde terugkeer in de maatschappij.