Trainingsprogramma stapsgewijs

Gesprek met gedetineerden

Voordat we starten met de training is er een gesprek met de, door de Penitentiaire Inrichting, geselecteerde trainers. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat wij van hen verwachten en waar ze aan moeten voldoen om mee te mogen doen met het project. Wij krijgen zo de mogelijkheid om de trainers beter te leren kennen en ze op een onopvallende manier te observeren.

Selecteren en testen asielhonden

We spreken met één of meerdere asielen en zoeken de honden die al te lang in het asiel zitten, of de training om een andere reden heel hard nodig hebben. Onze gecertificeerde instructeurs maken vervolgens een zorgvuldige selectie. Het selecteren is belangrijk en gebeurt zorgvuldig. Om deze reden wordt dit altijd gedaan door twee personen. Het asiel informeert ons o.a. over de specifieke problemen en de verblijfsduur in het asiel van de geselecteerde honden.

Het testen van de asielhonden valt of staat met de professionaliteit, kennis, ervaring en gedegen opleiding van degene die de test uitvoert. De instructeurs van Dutch Cell Dogs voldoen aan deze eisen. Er wordt getest op agressie naar mensen, agressie naar honden, angst, voerbakagressie, mate van spel, onzekerheid, bewegelijkheid en voermotivatie. De uitgebreide manier van testen geeft ons niet alleen veel materiaal om mee te werken, maar zorgt ook dat we het welzijn van de trainers en de asielhonden kunnen garanderen.

Match maken

De match tussen de geselecteerde trainer en de hond moet perfect zijn. Een trainer moet namelijk bereid zijn om acht weken lang aanwezig te zijn bij de training. Dat betekent: trainen in goed en slecht weer, op tijd uit bed komen en soms bijvoorbeeld sport missen. Het doel bij de match is om de gewenste karaktereigenschappen bij de geselecteerde trainer te versterken door de karaktereigenschappen van de hond. We gebruiken hierbij o.a. de herkenning van een vergelijkbaar verleden en de littekens van de hond. Denk hierbij aan mishandelde of verwaarloosde honden. De match wordt gemaakt op basis van het eerste gesprek. De verhalen en de problematiek waar de begeleider over heeft verteld houden we in ons achterhoofd. Dutch Cell Dogs is gespecialiseerd en in eerdere trainingen is gebleken, dat we in staat zijn tot het maken van de perfecte match.

Dagboeken

Iedere trainer krijgt een dagboek waarin hij de belevenissen en vooruitgang van de hond kan opschrijven. Op de eerste bladzijde staat een foto van de hond. Daarna worden vragen gesteld per les zoals: Wat ging er goed? Welke oefeningen beheerst de hond? Wat vind je het mooist aan je hond? Dit dagboek is na plaatsing op te vragen door de nieuwe eigenaar.

De trainingen

Twee keer per week halen onze instructeur de zes geselecteerde honden op in het asiel. Van het asiel gaan ze met een Dutch Cell Dogs bus naar de instelling. Aangekomen bij de instelling, ontvangen alle zes de trainers eerst een tasje met voer, een clicker en een riem. De honden worden vervolgens één voor één uit de bus gehaald en mogen dan naar hun eigen ‘standplaats’. Om de hond te laten focussen op zijn trainer wordt er eerst een aandachtsoefening gedaan. Tijdens de trainingen staat positiviteit en oprechtheid centraal. De trainers mogen geen (stem)correcties geven bij het trainen. De trainers vermijden woorden en stemgebruik die negativiteit uitstralen zoals ‘nee’ of ‘maar’. Er wordt gewerkt met een clicker en beloningen. Goed gedrag wordt bij de hond beloond en ongewenst gedrag genegeerd. De instructeurs gebruiken dezelfde regels naar de trainers toe, geen woorden als ‘nee’, ‘foei’ maar enkel positieve begeleiding. Op deze manier leren de trainers dat je ook met vriendelijk gedrag veel kunt bereiken. Door de weken heen leren de honden steeds nieuwe oefeningen bij. Enkele voorbeelden van oefeningen die aan bod komen zijn: wandelen zonder trekken, zit, lig, blijven, hierkomen etc. Na de training van anderhalf uur gaan de honden weer de bus in en worden ze door de instructeurs teruggebracht naar het asiel.

Demonstratiedag en uitreiking

De één na laatste les van de training is er een demonstratiedag. Sociotherapeuten, psychologen, begeleiders en naasten kunnen op uitnodiging komen kijken naar de vorderingen van de trainers en de asielhonden. Alle trainers die acht weken lang vol overgave hun hond hebben getraind krijgen een certificaat, T-shirt van Dutch Cell Dogs en een grote foto van de hond uitgereikt.

Terugkomdag

Een aantal weken na de afronding van de training worden de trainers nog eens bezocht door de instructeurs van Dutch Cell Dogs. De trainers krijgen hierbij te horen hoe het met hun hond gaat. Wanneer een hond een nieuw thuis heeft gevonden vragen wij de eigenaar een brief te schrijven voor de trainer. Ze hebben ten slotte een band opgebouwd met de hond en blijven erg betrokken.