“Bijzonder hoe Pablo me heeft geholpen met mijn depressie en stress.”

Je grootste bezit ontnomen

Achter tralies. Geen vrijheid. Het overkomt mens én asielhond. Zeker zelf naar gemaakt… Eén van de vele doorsnee reacties en aannames. Bij Dutch Cell Dogs denken we daar anders over. Het leven is niet altijd even maakbaar. En het is vreselijk om je vrijheid kwijt te zijn. Als mens, en als hond. Wij geven hen graag een tweede kans. Dat doen we door asielhonden te laten trainen door gedetineerden, zodat ze meer kans hebben op een nieuw thuis. We focussen ons op de honden, maar helpen zo indirect ook mensen.

We houden van honden, en van mensen. Van een positieve kijk op het leven, van een click tussen mens en dier. Van een trainingsprogramma waar iedereen beter van wordt. Dát is pas gerechtigheid.

Lees meer over onze werkwijze

Samen trainen voor een toekomst in vrijheid

In het trainingsprogramma van Stichting Dutch Cell Dogs werken gedetineerden en cliënten van instellingen samen met asielhonden. De deelnemers helpen het gedrag van de asielhonden te veranderen. Tijdens de positieve training krijgen ze veel aandacht en liefde. Zo veranderen de asielhonden weer in lieve gezinshonden. De honden leren te gehoorzamen en ze leren om gewenst gedrag te vertonen. Dankzij gedragsverandering kunnen de asielhonden terugkeren in de maatschappij. Het trainingsprogramma heeft tevens een enorm positief effect op het welzijn van de gedetineerden en cliënten. Er ontstaan vriendschappen. En door groei op sociaal vlak, bestaat er een grotere kans op een betere toekomst.

Missie & visie

Missie
Dutch Cell Dogs gelooft in het creëren van zingeving voor gedetineerden, TBS-patiënten, jeugddelinquenten, jeugdzorgcliënten en verslaafden door hen in verbinding te brengen met asielhonden. We bieden educatieve programma’s en trainingen ter bevordering van het emotionele welzijn van de deelnemers.

“Tussen hond en mens gebeuren prachtige dingen. Tussen asielhonden en gedetineerden ontstaat magie.”

Door het opleiden van gedetineerden in en het trainen van asielhonden groeien niet alleen hun vaardigheden, maar bovenal de intrinsieke motivatie voor een positieve maatschappelijke bijdrage. Dutch Cell Dogs ziet zichzelf als katalysator voor deze transformatie.

Visie
Wij geloven in een samenleving waarin gelijkwaardigheid en tolerantie de norm zijn, en waarin iedereen een (nieuwe) kans verdient om waardigheid te ervaren. Wij zien stilstand als een kans op herstel en transformatie naar een hernieuwd zinvol bestaan.

“Hier gebeurt iets heel unieks!”

Toen wij in 2009 voor het eerst gedetineerden asielhonden lieten trainen, wisten ook wij niet wat we voor onze ogen zagen gebeuren: zelfs de meest verstarde en gesloten mannen braken open. Mens en hond – beiden tegen hun wil opgesloten – wisten elkaar hier te helpen. Een gedetineerde trainde een lastige hond tot fijne gezinshond, maar in wezen trainde hij zichzelf. En met resultaat. De deelnemers resocialiseerden. En net als voor de honden, begon er door deze bijzondere training ook voor de deelnemers een nieuw leven. Onze methode bleek te werken! Reacties van gevangenisdirecties, psychologen en bewakers gaven allemaal hetzelfde beeld: “Hier gebeurt iets heel unieks!” Maar bovenal waren het de reacties van de gevangenen zelf, die ons motiveerden om door te gaan.

Nu, een paar jaar later, hebben wij inmiddels meer dan 1.500 honden en gedetineerden geholpen in hun weg naar betere toekomst.

in memoriam David Ruberg

In Memoriam David Ruberg

Met diepe droefheid herdenken we het leven van David Ruberg, een onvergetelijke persoon die onze Dutch Cell Dogs-familie voor altijd heeft verrijkt. Zijn wijze woorden en grenzeloze steun hebben ons door moeilijke tijden geleid, en zijn toewijding aan het welzijn van honden en de jeugd blijft een inspiratie voor ons allen. We zijn eeuwig dankbaar voor zijn bijdrage en zetten dankzij David en zijn vrouw Tara ons werk voort. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Tara, aan wie we veel kracht en steun toewensen in deze moeilijke tijd. David zal altijd in onze gedachten blijven.

It is with deep sadness that we commemorate the life of David Ruberg, an unforgettable person who has forever enriched our Dutch Cell Dogs family. His wise words and boundless support guided us through difficult times, and his dedication to the welfare of dogs and youth remains an inspiration to us all. We are eternally grateful for his contribution and, thanks to David and his wife Tara, continue our work. Our thoughts are with his wife Tara, to whom we wish much strength and support during this difficult time. David will always remain in our thoughts.

 

 

bestuur foto website

Bestuur van Dutch Cell Dogs

Stichting Dutch Cell Dogs werkt volgens het bestuursmodel. Het bestuur is verantwoordelijk voor toezicht en verantwoording. Het tweekoppig directieteam is belast met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.

De bestuursleden worden geselecteerd op basis van een specifieke profielschets. Elk bestuurslid heeft een eigen kerncompetentie. Bestuursleden beschikken over de expertise én het netwerk om de organisatie te kunnen bijstaan in het bereiken van haar doelstellingen.

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.

Ons bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter Wim Bens, portefeuille
    Fondsenwerving
  • Secretaris Marijke van Genabeek
  • Penningmeester Marcel Das
  • Bestuurslid Kris de Prins, portefeuille Marketing & Communicatie

Het Dutch Cell Dogs Team!

Betty directeur

Betty

Oprichter Dutch Cell Dogs Directeur Algemene zaken

Marlies directeur

Marlies

Oprichter Dutch Cell Dogs Directeur Operationele zaken

Alexandra instructeur

Alexandra

Instructeur

Tessa instructeur

Tessa

Instructeur

minna instructeur

Minna

Instructeur

hanneke instructeur

Hanneke

Instructeur

Eva instructeur

Eva

Instructeur

jenna instructeur

Jenna

Instructeur

nancy instructeur

Nancy

Instructeur

barbara

Barbara

Instructeur

Suzy kantoor

Suzy

Administratief medewerker

Madelon

Madelon

Marketing- en Communicatiemanager

Drentel

Floormanager