“Bijzonder hoe Pablo me heeft geholpen met mijn depressie en stress.”

Je grootste bezit ontnomen

Achter tralies. Geen vrijheid. Het overkomt mens én asielhond. Zeker zelf naar gemaakt… Eén van de vele doorsnee reacties en aannames. Bij Dutch Cell Dogs denken we daar anders over. Het leven is niet altijd even maakbaar. En het is vreselijk om je vrijheid kwijt te zijn. Als mens, en als hond. Wij geven hen graag een tweede kans. Dat doen we door asielhonden te laten trainen door gedetineerden, zodat ze meer kans hebben op een nieuw thuis. We focussen ons op de honden, maar helpen zo indirect ook mensen.

We houden van honden, en van mensen. Van een positieve kijk op het leven, van een click tussen mens en dier. Van een trainingsprogramma waar iedereen beter van wordt. Dát is pas gerechtigheid.

Lees meer over onze werkwijze

Samen trainen voor een toekomst in vrijheid

In het trainingsprogramma van Stichting Dutch Cell Dogs werken gedetineerden en asielhonden samen. De gedetineerden helpen het gedrag van de asielhonden te veranderen. Tijdens de positieve training krijgen ze veel aandacht en liefde. Zo veranderen de asielhonden weer in lieve gezinshonden. De honden leren te gehoorzamen en ze leren om gewenst gedrag te vertonen. Dankzij gedragsverandering kunnen de asielhonden terugkeren in de maatschappij. Het trainingsprogramma van heeft tevens een enorm positief effect op het welzijn van de gedetineerden. Er ontstaan vriendschappen. En door groei op sociaal vlak, bestaat er een grotere kans op een betere toekomst.

Missie & visie

Missie
Om zoveel mogelijk mensen en honden een kans op een beter leven te geven, geeft Dutch Cell Dogs unieke trainingsprogramma’s binnen justitiële inrichtingen in Nederland, maar ook daarbuiten.

Visie
Nog steeds zien we dat veel asielhonden niet begrepen en niet geplaatst worden. Ook bij de gedetineerden vernemen we communicatieproblemen. Binnen het Dutch Cell Dogs trainingsprogramma worden de asielhonden getraind en opnieuw gesocialiseerd zodat ze sneller kans maken op een liefdevol thuis. De gedetineerden die de honden trainen, worden socialer, verantwoordelijker, werken aan herintreding en doen iets terug voor de maatschappij.

“Hier gebeurt iets heel unieks!”

Toen wij in 2009 voor het eerst gedetineerden asielhonden lieten trainen, wisten ook wij niet wat we voor onze ogen zagen gebeuren: zelfs de meest verstarde en gesloten mannen braken open. Mens en hond – beiden tegen hun wil opgesloten – wisten elkaar hier te helpen. Een gedetineerde trainde een lastige hond tot fijne gezinshond, maar in wezen trainde hij zichzelf. En met resultaat. De deelnemers resocialiseerden. En net als voor de honden, begon er door deze bijzondere training ook voor de deelnemers een nieuw leven. Onze methode bleek te werken! Reacties van gevangenis-directies, psychologen en bewakers gaven allemaal hetzelfde beeld: “Hier gebeurt iets heel unieks!” Maar bovenal waren het de reacties van de gevangenen zelf, die ons motiveerden om door te gaan.

Nu, een paar jaar later, hebben wij inmiddels 964 honden en gedetineerden geholpen in hun weg naar betere toekomst. Wij zijn trots op het werk met jouw hulp kunnen gebruiken!

in memoriam David Ruberg

In Memoriam David Ruberg

Met diepe droefheid herdenken we het leven van David Ruberg, een onvergetelijke persoon die onze Dutch Cell Dogs-familie voor altijd heeft verrijkt. Zijn wijze woorden en grenzeloze steun hebben ons door moeilijke tijden geleid, en zijn toewijding aan het welzijn van honden en de jeugd blijft een inspiratie voor ons allen. We zijn eeuwig dankbaar voor zijn bijdrage en zetten dankzij David en zijn vrouw Tara ons werk voort. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Tara, aan wie we veel kracht en steun toewensen in deze moeilijke tijd. David zal altijd in onze gedachten blijven.

It is with deep sadness that we commemorate the life of David Ruberg, an unforgettable person who has forever enriched our Dutch Cell Dogs family. His wise words and boundless support guided us through difficult times, and his dedication to the welfare of dogs and youth remains an inspiration to us all. We are eternally grateful for his contribution and, thanks to David and his wife Tara, continue our work. Our thoughts are with his wife Tara, to whom we wish much strength and support during this difficult time. David will always remain in our thoughts.

 

 

Het Dutch Cell Dogs Team!

Betty directeur

Betty

Oprichter Dutch Cell Dogs Directeur Algemene zaken

Marlies directeur

Marlies

Oprichter Dutch Cell Dogs Directeur Operationele zaken

Alexandra instructeur

Alexandra

Instructeur

Tessa instructeur

Tessa

Instructeur

minna instructeur

Minna

Instructeur

hanneke instructeur

Hanneke

Instructeur

Eva instructeur

Eva

Instructeur

jenna instructeur

Jenna

Instructeur

nancy instructeur

Nancy

Instructeur

drentel

Drentel

Floormanager

Suzy kantoor

Suzy

Administratief medewerker